Projecten Watervoorziening

Het doel van de actie in het algemeen:

Bereiken dat in meerdere dorpen in de omgeving van het ziekenhuis een watervoorziening kan worden aangelegd.

Aanleg van een waterleiding als aanzet voor hygiëne en saamhorigheid in een dorpsgemeenschap.

Het voorzien van waterleiding in een dorp is hier vanzelfsprekend, maar in het beschouwde gebied is slechts 1/3 van de dorpen hiervan voorzien. Aanleg van een waterleiding lijkt een op zich zelf staande actie, maar bij een juiste uitvoering vormt het een aanzet tot verdere activiteiten die de dorpsgemeenschap ten goede komen.

De aanleg van watervoorziening vormt de aanzet tot een verbeterde levensomgeving, die zeker ten goede komt aan de kinderen.

De noodzaak voor het verbeteren van de watervoorziening.

Kwaliteit huidige watervoorziening

De kwaliteit kan worden aangetast doordat bovenstrooms een ander dorp de rivier gebruikt als wasplaats en toilet of doordat buffels in het riviertje baden.

Kwantiteit huidige watervoorziening

Afhankelijk van de locatie van het dorp kan de hoeveelheid water in de droge periode sterk afnemen of geheel opdrogen.

Veiligheid

Vaak is het de taak van kinderen om water te halen bij de bron/rivier. In ieder geval zijn jerrycans met water te zwaar voor kinderen, maar ook is de afstand tussen de bron en het dorp groot waardoor de kinderen per dag gemiddeld een uur bezig zijn met water halen over een eenzaam pad.

De wijze waarop een dorp wordt geselecteerd.

Noodzaak.

Eerst wordt door de directie van het ziekenhuis onderzocht of het noodzakelijk is om de watervoorziening te verbeteren. Bovengenoemde aspecten spelen hierbij een belangrijke rol.

Mogelijkheden.

Vervolgens wordt bezien op welke wijze voldoende water van goede kwaliteit kan worden verkregen. Soms is een natuurlijke bron aanwezig vanwaar op een veilige manier schoon water kan worden opgepompt en soms moet een boring worden uitgevoerd om grondwater te bereiken. In beide gevallen wordt het water middels een pompinstallatie en buizen naar het dorp getransporteerd, waar het in een bekken wordt opgevangen.

Belangstelling dorpsgemeenschap zowel bij aanleg als tijdens de gebruiksfase.

Allereerst wordt bezien of de dorpsgemeenschap voor de volle honderd procent het project steunt. Deze steun blijkt als een bijdrage voor aanleg wordt verlangd en bij het gezamenlijk graven van sleuven voor de leidingen. Verder worden watermeters in het systeem geplaatst, op basis waarvan maandelijkse bijdragen worden geïnd. Hiermee worden eventuele herstelwerkzaamheden bekostigd.

De positieve gevolgen voor het dorp

In de dorpen die van waterleiding zijn voorzien vindt in de loop van enige tijd een aantal veranderingen plaats.

Aanleg sanitaire voorzieningen

Bewoners bouwen bij hun huis sanitaire voorzieningen, een toilet en een mandiebak. Ook in de droge tijd kan de dagelijkse hygiëne zonder problemen worden betracht.

Aanleg water afvoer

Door de plaatselijke overheid wordt een afvoersysteem aangelegd waardoor vuil water en hemelwater wordt afgevoerd. Hierdoor neemt het aantal broedplaatsen voor muggen af waardoor ziekten als malaria en dengue worden tegengegaan.

Gemeenschapsgevoel wordt vergroot.

Het systeem met watermeters, maandelijkse bijdragen en uitvoeren van reparaties vereist een plaatselijk bestuur die deze werkzaamheden uitvoert. Als er geld over is, voorziet deze organisatie in het uitgeven van microkredieten ten behoeve van de dorpsgenoten.

 

Specifieke gevolgen voor kinderen in het dorp

Hygiëne

De dagelijkse hygiëne neemt toe, ze hoeven niet meer naar de bron om te baden en ook in de droge periode is water aanwezig.

Gezondheid

De kinderen hoeven de zware jerrycans met water niet meer te sjouwen, hierdoor blijven rugklachten achterwege. Verder is er meer tijd beschikbaar voor spel en scholing.

Ziekten ten gevolge van verontreinigd water (diarree, uitslag) zullen afnemen, evenals de kans op malaria en dengue.

 

In 2006 is de waterleiding in de dorpen Sippan en Purba Tongah gereedgekomen. Dit project is bekostigd door Marsiurupan, in samenwerking met Wilde Ganzen en NCDO.

 

               

 

 

  

 

 Het bord waarop de bijdragen van de bevolking word bijgehouden.

De uitleg is door de geneesheer-directeur van het Bethesda ziekenhuis.

 

In 2009 is het waterleiding project in het dorp Hinalang afgerond. Naast een eigen bijdrage van de locale bevolking is het project gefinancierd door SIMAVI en MARSIURUPAN. Het totaalbedrag is 11.230 euro. Beide organisaties nemen de helft van dit bedrag voor hun rekening.

 

Opening Ceremony of Drinking Water Facility Hinalang, 12 of June 2009

The Drinking Water facility development is one of the programs of Bethesda Community Development (CD Bethesda Saribudolok) as part of its responsibility to improve the health of the community in sanitation.

Hinalang village populate 250 families. The families used to depend on the rainwater for their daily needs (for washing, bathing and drinking water, etc). Actually there is a water spring in the village, but it is quite far away from the housing of the inhabitants.

This situation had caused some problems for the community, like:

1.      A family spent 30 minute to one hour every single day just to take water from the water spring

2.      It is a habit of the community that it is the responsibility of a mother or the children to take the water from the water spring. It is discrimination for the women and the children.

3.      The children often do not take a bath, (they just washing their hands, cleaning their face) because there is not enough water in their houses, even though they had already worked  hard a whole day in their farms.

4.      Mostly the houses do not have latrine.

Because of such needy situation, CD Bethesda in cooperation with the MARSIURUPAN, a community in Netherland has developed the Drinking Water Facility in the village. The goals of the project are:

1.      Providing the community the clean and healthy water in their houses to improve the health of the community members.

2.      Mobilization the participation of the community in development process of the project to improve the sense of belonging and sense of responsibility of the community. The community gave significant contribution for the project. 

3.      Improving the capacity of the community in organizing and utilizing the natural resources for their wealth.

4.      Building awareness of the community to care for the environment especially surround the water spring.

5.      Developing the unity of the community in term of Cooperation.

The good cooperation between the CD Bethesda, the community and MARSIURUPAN had successfully developed the Drinking Water Facility in Hinalang Village. The opening ceremony held on 12 of June 2009 at Losd Hinalang.

During the opening ceremony, there is also an opening of circle road facility and coffee harvest by the sub-province government. This program was planned for economical empowerment of the community.

The opening ceremony was presented by some figures and local leaders, like : Pastor Jan Sudi Sinaga (The GKPS Pastor of Hinalang), Dr Birma Saragih  (Director of Bethesda Hospital), Mahrum Sipayung (Sub-province Secretary), Director of Agromadear, Agriculture and Plantation Department of Simalungun Sub-Province and the sub district leaders.

They were so thankful for the project. They said that Hinalang is very lucky to have the Drinking Water Facility, since there are still so many villages don't have such facility.

They were so thankful to MARSIURUPAN and convey their hopes that MARSIURUPAN would like to help other villages to build the Drinking Water Facilities in their villages.

 

The Picture Opening Ceremony of Drinking Water Facility Hinalang, 12 of June 2009

 

 Dancing of  the women Hinalang

 

 The opening ceremony was presented by some figures and local leaders, like : Pastor Jan Sudi Sinaga (The GKPS Pastor of Hinalang),Dr Birma Saragih  (Director of Bethesda Hospital), Mahrum Sipayung (Sub-province Secretary),  Director of Agromadear, Agriculture and Plantation Depertment of Simalungun Sub-Province and the sub district leaders

  

 

 Dr Birma Saragih to signature of agreement RSU Bethesda -  SAM Hinalang