Bestuur van de stichting Marsiurupan

Voorzitter *) S.T. Go voorheen geneesheer-directeur Bethesda ziekenhuis
Lid *) Mevr. K. Haisma-Saragih voorheen leidinggevend verpleegkundige Bethesda ziekenhuis
Lid W.P. Brand  
Secretaris-penningm. J.C.P.Johanson  voorheen adviseur water-keringen bij Rijkswaterstaat

*) Deze bestuursleden zijn vroeger werkzaam geweest in het ziekenhuis Bethesda in Saribudolok.